ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢۸  کلمات کلیدی:

بساز بفروش ها هجوم آورده اند

شمال تهران در آستانه بحران زيست محيطی

سالانه بيش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونيدر تهران احداث می شود وبه عبارتی هر

ساله يک شهر جديد در دل تهران بوجود می ايد .برسی آمارها نيز نشان می دهد

بسياری از اين واحد ها در مناطق شمالی تهران احداث می شود.

صفای شمال تهران به وجود چشم انداز های طبيعی وباغچه های بزرگ وکو چک

دلچسبشان بود اما هر روز شاهد تغيير بافت اين منطقه وتبديل باغچه ها به برجهای

مسکونی هستيم.

از ديدگاه کار شناسان شمال تهران در ايندهای نه چندان دور در يک بحران زيست

محيطی قرار خواهد گرفت.

امروزه اين منطقه از شهر به واسطه حضور انبوه سازان مسکن بيشتر به يک کارگاه

 عظيم شبيه است تا يک منطقه زيست شهری.

ادامه دارد...